Tukihenkilötoiminta

Tarjoamme tukihenkilötoimintaa tukea tarvitseville nuorille. Tukihenkilö on henkilökohtainen, luotettava ja turvallinen aikuinen, joka tarjoaa lapselle tukea, aikaa ja välittävää läsnäoloa. Tukihenkilö tapaa nuorta sopimuksen mukaan harrastuksen tai muun yhteisen tekemisen parissa. Tukihenkilöt ovat ammattitaitoisia, tehtävään soveltuviksi arvioituja täysi-ikäisiä henkilöitä, joiden oma elämä on tasapainossa ja joilla ei ole rikostaustaa.

Tukihenkilötoiminta on suunnitelmallista, ohjattua ja tavoitteellista toimintaa, jonka avulla edistetään lasten ja nuorten hyvinvointia sekä tuetaan heidän kasvuaan ja kehitystään. Tukihenkilöllä on vaitiolo- ja raportointivelvollisuus, ja hän tekee tiivistä ja avointa yhteistyötä lapsen oman työntekijän kanssa. Tukisuhde edellyttää pitkäjänteisyyttä ja sitoutumista luottamuksellisen suhteen rakentumiseksi.

Tukihenkilötoiminnasta antaa lisätietoa:
Hannu Ylitalo
040-1279619

Perhekoti

Perhekoti Konttiranta on ympärivuorokautinen ammatillinen hoito-, kuntoutus- ja kasvatusyksikkö sijoitukseen tuleville nuorille ja lapsille. Konttiranta tarjoaa myös viikonloppu tukitoimia ja lomapaikkoja lapsille ja nuorille.

Toimintamme on suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa, jossa huomioidaan lapsen kehityksen tason mukainen tukeminen. Perustana toiminnallemme on henkilökohtainen hoito- ja kasvatussuunnitelma, jossa lapsen yksilölliset tarpeet ja kyvyt huomioidaan.

Konttiranta on mahdollisuus uuden elämänsuunnan löytymiseen perhekoti sijoitukseen tulevalle. Konttiranta antaa hyvän kasvualustan normaalin tasapainoisen arjen hallintaan.

Meille on tärkeää, että jokainen tuntee olonsa turvalliseksi Konttirannassa.

Toiminta-ajatus: Eväät elämään

Tavoitteenamme on nuoren sosiaalisen kuntoutuksen tukeminen ja sen edistäminen korjaavan kasvatuksen avulla.
Meille tärkeitä toimintaamme ohjaavia arvoja ovat:

Asiakaslähtöisyys

Avoimuus

Rehellisyys

Yhteisöllisyys

Kodinomaisuus ja turvallisuus ovat tärkeitä normaalia kasvua edistävän elinympäristön tarjoamisessa.

SOSIAALINEN KUNTOUTUS
ARKIELÄMÄN HALLINTA
KOULUNKÄYNNIN TUKEMINEN
HARRASTUKSIIN OHJAAMINEN

Toimitilat

Konttiranta sijaitsee ihanteellisella paikalla Haapaveden keskustan tuntumassa Kirkkojärven rannalla.

Kiinteistö on kolmikerroksinen, tilava omakotitalo. Jokaisessa kerroksessa on asiakaspaikkoja ja yhteisiä tiloja.

Konttirannan pihapiirissä on rantasauna, grillikatos ja nuotiopaikka. Ympäristö mahdollistaa monenlaiset aktiviteetit.

YhteystiedotYhteydenottolomake

Perhekoti Konttiranta

Hanna ja Tapio Keltti
Vanhatie 23 A
86600 Haapavesi
Puh. 040 542 5248
perhekoti.konttiranta@kotinet.com

Konttiranta
Puh. 040 418 9230